Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Конгруа о[тця] Жегаловича

Іван Франко

(Оповідання Ант[она] Любича Могильницького)

Між паперами пок[ійного] Володимира Навроцького, присланими мені його родиною в цілі виготовлення повного видання його творів, надибав я обширний лист о. Антона Могильницького, автора «Скита Манявського», датований д[нем] 25 червня 1867 року, котрий, по моїй думці, заслугує на опублікування яко цікавий причинок до характеристики не тільки повістярського таланту о. Могильницького, але і до характеристики тих хоч і не дуже-то давніх, але для нас майже цілковито замерклих часів, о котрих іде оповідання.

Лист о. Могильницького, адресований до сина Олександра во Львові, писаний на звичайнім аркуші паперу дрібним правильним і чистим почерком, німецькою мовою з виємком деяких (у нас підчеркнених) зворотів. Яким способом дістався він між папери пок[ійного] Навроцького – сього вияснити не умію. Переклад мій єсть по можності дословний, хоч се було досить трудно, бо лист писаний цвітистою, декуди навіть пересадно підкрашеною німеччиною.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1884 р., № 1, 1 (13) січня, с. 4 – 5, без підп. Авторство вказано в річному покажчику журналу.

Подається за першодруком.

Могильницький Антін Степанович Любич (1811– 1873) – український громадський діяч, священик, поет-романтик.

Конгруа – грошове жалування священикам.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 108.