Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Конрад Фердінанд Мейєр

Іван Франко

Д[ня] 28 грудня [1898 р.] вмер у своїм домику близько Цюріха в Швейцарії Конрад Фердінанд Мейєр, один із найбільших поетів новочасної Німеччини і, безперечно, найбільший майстер на полі історичної новели. На літературне поле він виступив, маючи звиш 40 літ, а вмер у 73-ім році життя.

Весь його літературний доробок вміщується у вісьмох невеличких томах, а проте нема сумніву, що психічна хороба, яка перед кількома роками витрутила йому перо з руки, була наслідком перенатуги в праці. Кожний його твір – се здобуток величезної праці і глибоких студій, але ж бо й стоять перед нами його твори, як виковані з бронзи.

Між його поетичними творами, крім дрібних віршів, ліричних і епічних (з них дещо звісне вже нашій громаді з перекладів, поміщуваних в «Житі і слові» і в «Літ[ературно]-наук[овому] віснику»), визначується особливо поема «Hütten’s letzte Tage»; між його новелами найкращі «Jurg Jenatsch», «Die Hochzeit des Mönches», «Der Heilige», «Angela Borgia», «Die Versuchung des Pescara».

Обмежуємося поки що на тих кількох словах посмертної згадки, бажаючи в будущім році подати перекладом бодай одну з Мейєрових новел і при тій нагоді поговорити докладніше про його твори і їх значення для сучасної генерації.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1898, т. IV, кн. 12, с. 235.

Збереглася коректура статті з авторською правкою (ф. 3, № 3034).

Подається за першодруком.

Між його поетичними творами… дещо звісне вже нашій громаді… – У 1895 р. Франко надрукував ряд своїх перекладів поезій Мейєра в журналі «Житє і слово» (т. 3, кн. 2, с. 163 – 168), а також переклад його «Богині Роми» і «Привіт Нілу» в «Читанці руській для 2-ї класи шкіл середніх», 1895, с. 170 – 272, 284 – 285.

Крім того, переклади деяких поезій Мейєра Франко опублікував 1898 р. в «Літературно-науковому віснику» (т. І, кн. 1, с. 114 – 115; т. II, кн. 4, с. 100 – 102).

Того ж року він надрукував у 7-у і 8-у номерах «Літературно-наукового вісника» переклад новели Мейєра «Анджела Борджіа», виконаний О. Маковеєм. 1902 р. у цьому ж журналі Франко опублікував ще ряд своїх перекладів з Мейєра (т. XX, кн. 12, С. 257 – 258), а 1913 р. в бібліотеці «Діла» видав у своєму перекладі і з своєю передмовою, що є частиною більшої статті «Конрад Фердінанд Мейєр і його твори», «Амулет» К. Ф. Мейєра (с. 3 – 14).

при тій нагоді поговорити докладніше про його твори і їх значення для сучасної генерації. – 1899 р. у «Літературно-науковому віснику» (т. VIII, кн. 7, с 40 – 58; кн. 8, с. 89 – 106) Франко надрукував статтю «Конрад Фердінанд Мейєр і його твори».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 31, с. 312.