Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.12.1893 р. До В. Г. Щурата

Львів Львів, 29.ХІІ

Дорогий друже!

Пригадую рецензії для 1 кн[ижки] «Ж[итя] і сл[ова]». Останній час! Висилайте, що маєте! Щасливих свят!

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Дослідження творчості Івана Франка. К., 1956, с. 237.

Рік написання листа встановлюється за змістом.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1596).

Пригадую рецензії для [книжки] «Ж[итя] і сл[ова]». – У журналі «Житє і слово» надруковано дві рецензії В. Щурата: на працю Ф. Вовка «Rites et usages nuptiaux en Ukraine» (1894, кн. 1) та на працю чеського етнографа Адольфа Черни «Svatba u Lužickych Srbů» (1894, кн. 1).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 443.