Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

31.12.1893 р. До М. П. Драгоманова

Львів 31/ХІІ 93

Вельмишановний добродію!

Перед кількома днями я вислав Вам Соколова і книжечки Загірньої, а сьогодні або завтра вишлю «Житє і слово». Трохи воно не все так вийшло, як хотілося, та що вже робити! А мені хотілося особливо при друкуванні матеріалів уберегтись накопичування сирих матеріалів без бібліографічних вказівок, а по-друге, дати рамку, в котру би вигідно входили як нові матеріали, так і доповнення та поправки до того, що вже надруковано.

А за несподіванку з Вашим портретом і життєписом приходиться Вас перепросити. Думка зародилась уже в часі друкування книжки, і задля того годі було зладити щось ліпшого. Ну, та тепер про першу книжку не мені слід говорити, а Вам, і я з цікавістю дожидаюсь Вашого суду.

Щодо другої книжки, то план мій ось який. Я хотів би потроху змінити порядок матеріалів і дати насамперед (по романі і «Роланді») Ваші «Хартії», то й прошу Вас прислати їх чимшвидше, і то прислати трохи більше, ніж першого разу, сторін Ваших 25 – 30, бо се, що Ви тепер дали, вистало ледве на 14 сторін друку (в передруку се й добре, бо дві сторони пішли на титул). Віршів укр[аїнських] я дам тепер другу частину церковних, а в третій книжці підуть усі світські, так що збірка Ваша скінчиться в 1 томі.

Статті Ваші з «Киев[ской] стар[ины]» і «Правди» я видобув. Чи друкувати їх у «Житі і слові»? Як бачите, я заповів на 2 кн. статтю Коскена, та боюсь, що Вам затяжко прийде її найти. Якби могли, то було б добре, а як ні, то прийдеться дати щось іншого.

З Укр[аїни] потроху зголошуються передплатники, дехто присилає й матеріали. Та передплатникам я не дуже й рад, бо гроші всі йдуть на висилку, а екземпляр задармо. А знов ставити ще більшу ціну встидно було, 100 передплатників з України, то була б руїна для письма.

В кн. 2 хочу дати портрет Тихонравова і його біографію. Одно й друге вистаратись має Кримський. Може б, Ви могли дещо написати про Тихонравова і від себе?

Мені хотілось би одержувати взамін за «Ж[итє] і сл[ово]» деякі журнали заграничні, особливо з італіанських «Giomale» д’Анкони і «Archivio» Пітре; з французьких «Mélusine», «Romania» і ще деякі фольклорні та «Revue des questions historiques». Чи не могли б Ви подати мені ближчі адреси тих видань, а крім того, написати до знайомих Вам видавців, щоб вони згодились обмінювати свої видання за моє. А, забув про «Revue de l’histoire des religions»! адрес її маю). Може, вони найдуть дещо для себе і в нашому виданні.

На сьому поки що кінчу і кланяюсь.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 434 – 435.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1447).

…я вислав Вам Соколова… – Йдеться про працю М. І. Соколова «Материалы и заметки по старинной славянской литературе» (М., 1888), яку I. Франко надіслав на прохання М. Драгоманова у листі від 22 листопада 1893 р. (див.: Матеріали, с. 433).

…книжечки Загірньої… – На прохання М. Драгоманова I. Франко разом з працею М. I. Соколова надіслав йому видання: Оповідання про Федора Християнина і про друга його Оврама Жидовина. М. С. Лескова (Львів, 1893), Орлеанська дівчина Жанна д’Арк (Львів, 1893), перекладені Загірньою Марією – псевдонім української письменниці Марії Миколаївни Грінченко (1863 – 1928), дружини Б. Д. Грінченка.

…вишлю «Житє і слово». – Одержавши в січні 1894 р. журнал, М. Драгоманов писав І. Франкові, що книжка «вийшла досить серйозна і притому свіжа» (Матеріали, с. 437).

Статі Ваші з «Киевской стар[ины] і «Правди» я видобув. – Очевидно, маються на увазі стаття про П. Житецького, подана до редакції журналу «Киевская старина», яку опублікував журнал «Житє і слово» під назвою «Творці козацьких дум» (1894, кн. 2) під криптонімом «Р. Л. Н.», а також примітки до листа М. Костомарова, що знаходились в редакції «Правди», були надруковані в «Житі і слові», 1895, кн. 3, та «Дві шутки М. Ів. Костомарова» («Житє і слово», 1895, кн. 3).

Пітре Джузеппе (1843 – 1916) – італійський фольклорист.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 443 – 444.