Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] С. Л. Пташицкий. Обзор материала по истории средневековой светской повести в Польше

Іван Франко

Известия Отделения русского языка и словесності Имп[ераторской] академии наук, 1902, 1, с. 319 – 358).

Праця д. Пташицького – бібліографічний покажчик рукописних текстів, старих друків та новіших видань і оброблень польських, чеських, російських, українсько-руських та сербських ось яких середньовікових повістей, що різними дорогами приходили до слов’ян:

1) історії про Александра Великого;

2) Троянської історії;

3) Мархолта;

4) історії про Мелюзину;

5) історії про Магелону;

6) історії про щастя;

7) історії про Грізельду;

8) історії про цісаря Оттона;

9) історії про купця Варнаву (заклад за жіночу вірність);

10) Gesta Romanorum.

Автор дає декуди виписки цікавіших уступів, характерних для польських редакцій, але, зрештою, в ніякі розумування не запускається.


Примітки

Вперше надруковано у вид.: ЗНТШ. – 1903. – Т. 55. – Кн. 5. – С. 12 (Бібл.), за підп.: Ів. Франко.

Подається за першодруком.

Пташицький Станіслав Львович (1853 – 1933) – російський філолог-славіст, архівознавець, видавець пам’яток старовинної польської і російської писемності, стародруків. Приват-доцент кафедри слов’янської філології Петербурзького університету.

Александр Великий – Александр Македонський (356 – 323 до н. е.), цар Македонії (з 336 р. до н. е.), полководець і державний діяч стародавнього світу.

…Троянської історії… – Йдеться про народні легенди й перекази, пов’язані з так званим Троянським циклом давньогрецьких міфів про Троянську війну, зруйнування Трої, втечу троянців зі зруйнованого міста, їхні мандри по світу тощо.

Мархолт – персонаж німецької народної літератури, грубуватий дотепник. У польську літературу його ввів Ян з Кошичок у своїх «Rozmowach», де Мархолт оповідає у формі прислів’їв, здебільшого римованих.

…історії про Магелону… – «Historia o pięknej Magielonie» – твір народної літератури, виник у Франції (1458). З XVI ст. відомий у Польщі та Україні.

Грізельда – красива селянка, яка стала дружиною маркграфа з Салюццо і піддавалася найрізноманітнішим випробовуванням. У польській літературі «Historia o Grizelli» зафіксована в XVI ст. Перекази про неї опрацьовували також Петрарка, Боккаччо та інші письменники.

…історії про цісаря Оттона… – Під цим ім’ям відомі Оттон І Великий (912 – 973) – засновник і цісар (з 962 р.) Священної Римської імперії німецької нації; Оттон II (955 – 983) – німецький цісар з 967 р.; Оттон III – німецький цісар (980 – 1000); Оттон IV – німецький цісар (1209 – 1218).

«Gesta Romanorum» («Римські діяння») – середньовічний літературний збірник, що виник у XIII ст. і містить близько 180 оповідань псевдоісторичного характеру, пов’язаних переважно зі Старим Римом. Твори цього збірника були широковідомі в Україні у XVII – XVIII ст. В особистій бібліотеці І. Франка зберігається повторне видання цього збірника, яке здійснив Г. Остерляй 1872 р. (№ 1577).

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 405 – 406.