Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З галузі науки і літератури

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1891, № 238, 28 серпня, с. 2 – 3; № 239, 29 серпня, с. 2 – 3; № 242, 1 вересня, с. 2 – 3; № 243, 2 вересня, с. 2 – 3; № 254, 13 вересня, с. 2 – 4, під заголовком «Z dziedziny nauki i literatury».

Подається за першодруком в українському перекладі. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка розділи мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 145 – 166.