Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Abgar-Sołtan. Rusini. Szkice i obrazki

Іван Франко

(Do celu. Semen Kwitka. Hnat Sierota. Przy ognisku mysliwskiem)

Якщо автор, який походить з міщанських чи селянських сфер, у своїх творах зачепить часом сфери панські, спробує змалювати їх, то зразу ж загальний хор критики чи то в поважному чи то насмішкуватому тоні, навіть не пробуючи наводити докази, закине йому, що він малює речі і життя, яких не знає. Про книжку п. Абгара-Солтана, поляка і шляхтича, отже, про того, який селян-українців, попів, дрібних урядовців і т. п. знає лише зовні або з книжок, у різних часописах ми читали дуже похвальні рецензії, в яких підносились не лише «майстерність стилю», але й «глибоке знання справи», продемонстровані автором у цих оповіданнях.

Це дуже сумний факт, бо ж п. Абгар-Солтан дійсно знає українців хіба що зовні, знає лише кілька типів, з якими люди його категорії звикли ближче стикатися, – гувернера, студента університету і… лакея. Саме ці типи стали героями його повісті? Але ні!

Героїнею є його власна тенденція, яка полягає в тому, що освічений українець, раз вирваний з селянської колії життя, не повинен уже бути українцем, повинен стати поляком чи москалем, причому, звичайно, того українця, який стає поляком, автор підносить до висот ідеалу, а той, що стає москалем, – або марно гине, або смажиться ще за життя в смальці власної підлості. Якщо польська громадськість, яка читає і хвалить книжку п. Абгара-Солтана, вважає, що остання дає якісь реальні, правдиві і хоча б трохи глибокі спостереження з життя українців, а отже, якщо вона думає, що з цієї книжки про щось можна довідатися, чогось навчитись, то прикро помиляється.

Для того, хто хоче вбити час, особливо якщо його не дратують дрібні, розсіяні на кожному кроці неправдоподібності і наївності композиції, ця книжка добра; принаймні у певній доступності і легкості оповіді. У деякому таланті балагурства авторові не можна відмовити.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою у додатку до газети «Kurjer Lwowski» – «Tydzień», 1893, № 17, 24 квітня, під назвою «Abgar-Sołtan. Rusini. Szkice i obrazki…», за підписом Iw. Fr.

Подається за першодруком в українському перекладі.

Абгар-Солтан – псевдонім Абгаровича Каетана (1856 – 1909), польського письменника і літературознавця.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 37.