Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Наше літературне життя в 1892 році

Іван Франко

(Листи до редактора «Зорі»)


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1893, № 1, с. 15 – 18; № 2, с. 36 – 37.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 7 – 22.