Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Житє і слово, вісник літератури, історії і фольклору»

Іван Франко

«Житє і слово, вісник літератури, історії і фольклору» виходитиме від нового року раз у два місяці книжками по 10 листів великої 18, під редакцією д-ра Івана Франка у Львові.

«Житє і слово» містити буде твори белетристичні, повісті, вірші оригінальні і перекладані, праці по історії літератури та історії всесвітній і русько-українській, а також матеріали історичні (документи, листи, мемуари) і історико-літературні (забутки нашого давнього письменства, недруковані твори новіших померших авторів), а в часті фольклорній зарівно сирі матерііли (пісні, казки, приповідки і т. и.), як також описи етнографічні і наукові розсліди над усною словесністю. Крім того, кожда книжка містити буде хроніку літературну і наукову, критичні розбори нових книжок і бібліографію книжок та видавництв наукових.

«Житє і слово» коштуватиме в рік 5 гульд[енів] для Австрії, 12 рублів для Росії. Адрес редакції: Львів, Глибока ул., 7.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Народ, 1893 р., № 22, 15 листопада, с. 292 [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп. Авторство: Дорошенко В. Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Матеріали до української бібліографії, видає Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1930. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 98; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 254.

Подається за першодруком.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 411.