Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Житє і слово»

Іван Франко

Таку назву матиме нове руське видання, присвячене літературі, історії та фольклористиці. Цей часопис, видавцем якого є пані Ольга Франко, відповідальним редактором п. Іван Франко, виходитиме що два місяці 10-аркушними книжками. Перша книжка вийде 1 січня наступного року.

Часопис міститиме белетристичні твори (романи, оригінальні та перекладні поезії), праці, що стосуються історії літератури та всесвітньої історії, а також історичні матеріали і такі, що стосуються історії руської літератури, а в фольклористичному розділі – як матеріали первісні (пісні, легенди, прислів’я тощо), так і етнографічні описи і наукові дослідження усної літератури. Крім того, кожний випуск міститиме літературну й наукову хроніку, критику та бібліографію.

Річна передплата становить 5 зол [отих] р[инських], ціна окремого випуску 1 зол[отий] р[инський]. Адреса редакції та адміністрації: Львів, вул. Глибока, 7.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1893, № 315, 13 листопада, s. 2, без підп. Авторство: Мороз М. О. До питання атрибуції творів Івана Франка в газеті «Kurjer Lwowski». – С. 209.

Подається за передруком у перекладі.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 410.