Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Дневник Володимира Навроцького

Іван Франко

Між паперами, забраними у пок[ійного] Вол. Навроцького під час судової ревізії 1876 р., а виданими мені ц[ісарсько]-к[оролівським] судом карним у Львові 1884 р., находиться невеличкий зошит (16 карточек 8 звичайного паперу, зшитих разом, без обложки, котру заступають дві незаписані картки, всіх карток записаних є 11, а надто на двох передостатніх сторонах зшитка є також записки, роблені рукою Навроцького).

Як видно з початкових слів сього зшитка, Навроцький думав писати дневник, приїхавши з вакацій до Львова на університет, у падолисті 1869. Як много інших планів Навроцького, так і сей не був виконаний вповні; по двох-трьох вписах покинув сю роботу. Та все-таки й те, що лишилося, має свою вагу для біографії писателя, бо показує спосіб його думання та не позбавлене ваги й для історика галицько-руської суспільності тих часів власне для того, що Навроцький був така натура, котра не могла довго обертатися в крузі особистих інтересів, але завсігди вибігала на поле загальних, партійних і народних потреб та змагань.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1894 р., т. 2, кн. 6, с. 340 – 346. І. Франкові належить передмова за підп. І. Ф. І. Франко опублікував тут окремі записи В. Навроцького 1869 – 1870 рр.

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 457.