Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Lux in tenebris

Іван Франко

Під таким дуже претенціозним заголовком вийшла недавно збірка українських віршів, написаних паном Василем Щуратом, письменником талановитим, що неабияк прислужився українській літературі чудовим перекладом старофранцузької епопеї «Пісня про Роланда». Ця збірка, крім невеликої кількості ліричних пісень, містить кілька більших епічних творів, а саме легенди про короля Аггія, про першого музиканта Юбала, легенду про щасливу людину і тому подібне.

Вірші п. Щурата відзначаються не тільки прекрасною і чистою українською мовою, але і старанним опрацюванням форми. Орфоепія місцями досить художня. Взагалі в особі Щурата можна вітати чудовий поетичний талант.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газеті «Kurjer Lwowski», 1895, № 191, 12 липня, с. 5, під назвою «Lux in tenebris».

Подається за першодруком у перекладі українською мовою.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 475.