Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Руський театр у Галичині

Іван Франко

Статейка ся, в початку біжучого року написана по-польськи, печатана була в 29-ому н[оме]рі варшавського тижневика «Prawda», відки скороченим перекладом подав її п. Франтішек Ржегорж по-чеськи в однім з послідніх н(оме]рів «Slovanskeho Sbornika». Доповнену і поправлену подаю її руським читателям.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1885, № 23, с. 268 – 270; № 24, с. 279 – 283.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні ця велика стаття розбита на розділи, яким дано назви.

Перший варіант цієї статті був написаний по-польськи і надрукований у варшавському тижневику «Prawda», 1885, № 29, с. 339 – 342, під заголовком «Teatry rusińskie w Galicji», за підписом «Myron». Саме про цю публікацію говорить Франко у підрядковій примітці в «Зорі». Згаданий тут же скорочений чеський переклад – це стаття «Vznik a rozvoj rusinského divadla» («Виникнення і розвиток русинського театру»), надрукована 1885 р. у празькому журналі «Slovanský sbornik», № 1, с. 10 – 15, за підписом Франтішка Ржегоржа і без згадки про публікацію в «Prawdzie» та про її автора.

Стаття, надрукована у «Зорі», ширша і докладніша від початкового польського варіанта. Готуючи статтю для «Зорі», І. Франко додав, уточнив і деталізував ряд моментів. Зокрема він додав підрядкові примітки і коментарі, широку примітку про давній народний театр у Галичині і вертепні дійства, подав відомості про львівські семінарські театральні вистави ще до тридцятих років, деталізував опис коломийської вистави, переробки «Наталки Полтавки» у 1848 р. та інших театральних вистав сорокових років у Львові, Перемишлі; докладніше спинився на фактах, пов’язаних з відкриттям українського театру в Галичині у 1864 р.

Однак в українському варіанті відсутня частина статті з журн. «Prawda», в якій ідеться про репертуар українського галицького театру у 1880-х роках [«Prawda», 1885, № 29, с. 341 – 342]. В нашому е-перевиданні ця частина статті вміщена в 5-у розділі, від слів «Репертуар того театру…» до слів «Грубі риби».

Ржегорж Франтішек (1857 – 1899) – чеський етнограф і письменник демократичного напряму.

«Slovanský sbornik» – чеський журнал, присвячений питанням історії, культури, літератури і суспільного життя слов’янських народів, виходив у Празі з 1881 р.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 357 – 373.