Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З гостювання у Празі

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1895, № 210, 31 липня, с. 1; № 212, 2 серпня, с. 1; № 213, 3 серпня, с. 1 – 2; № 215, 5 серпня, с. 1, під назвою «Z gościny w Pradze» за підписом Dr І. Fr. Остання частина без підпису.

Подається в українському перекладі за зб.: Зв’язки І. Франка з чехами та словаками. Братіслава, 1957. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 46, ч. 2, с. 228 – 241.