Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«І довелось мені за се страждати!..»

Іван Франко

І довелось мені за се страждати!

Де лиш любві правдивої шукав я,

Усе за неї був готов віддати, –

Те саме все безсилля зустрічав я:

То вбране в гордощів холодні шмати,

То в слів цукрових стрій конвенціональний

В мрій, сліз, зітхання плащ сентиментальний,

Та в бій життя зовсім незгоже стати.

Лиш де я не шукав її, де навіть

І зло чинив, щоб стать її негідним,

Там я найшов її. Отим-то травить

Мене подвійне горе жалом мідним:

Те зло, що своїм прогріхом вважаю.

І те добро, що без заслуги маю.

2 окт[ября] 1889


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «З вершин і низин», 1893, с. 158–159. Зберігся автограф (№ 230, с. 7 форзацу).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 149 – 150.