Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іван Сергійович Тургенєв

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1883, № 20, с. 317 – 319; № 21, с. 335 – 336; № 22, с. 349 – 351.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 293 – 306.