Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Лист Ю. Федьковича до Б. Дідицького

Іван Франко

Із переписки між Федьковичем і Дідицьким звісний був досі тільки той один обширний автобіографічний лист, із котрого головну часть опублікував д. Дідицький в передмові до зладженого ним видання поезій Федьковича 1862 р.

Нині ми знаємо, як багато в тій автобіографії було вмисної неправди, та знаємо заразом, як тяжко приходилося Федьковичеві писати ту неправду, як багато вона йому коштувала. Д[обродій] Дідицький оповідав нам, що Федькович в ту пору писав до нього досить часто, величав його в своїх листах прозою і віршами, та всі ті листи пізніше попропадали, а декотрі сам д. Дідицький в часах процесу Ольги Грабар понищив.

Дякуючи вп’ять-таки д-ру А. Кобилянському, котрий за дозволом д. Дідицького зняв був копію із одного з тих листів, ми можемо нині подати його текст до прилюдної відомості. Не можемо при тій нагоді не звернути уваги на натяки поета в тих листах на його переписку з іншими людьми, про котрих роль в його біографії досі мало або нічого не звісно (Екгард). Може, хто-небудь із наших земляків, особливо в Чернівцях і по инших містах Буковини, буде мати можність роздобути хоч дещо з тих листів і подати їх до прилюдної відомості.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1895 р., т. 3, кн. 1, с. 19 – 20, під рубрикою «Із переписки наших літературних і політичних діячів», за підп.: Ред. І. Франкові належить і упорядкування до друку листа (С. 20 – 21).

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 609.