Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Покійний проф. Огоновський

Іван Франко

При кінці минувшого року понесла українсько-руська наука і література велику страту через смерть Омеляна Огоновського, довголітнього професора руської мови і літератури на Львівськім університеті, автора многих цінних праць літературних і наукових, з котрих особливо «Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache» і «Історія руської літератури» (4 часті в 6 томах) здобули йому почесне і тривке місце в ряді слов’янських учених і причинилися чимало до розширення і угрунтовання відомостів про наш нарід і його духове життя в Слов’янщині. Честь його пам’яті!


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1895 р., т. 3, кн. 1, с. 159, без підп. Авторство: Дорошенко В. Спис творів Івана Франка… – Львів, 1930. – Т. 4. – Вип. 2. – С, 150; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 274.

Подається за першодруком.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 471.