Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Темне царство

Іван Франко

Писано в Нагуєвичах у днях 10 – 25 жовтня 1881.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Світ», 1881, № 11-12, с. 195 – 199; 1882, № 13 (1), с. 221 – 224, як друга частина розвідки «Причинки до оцінення поезії Тараса Шевченка». Дата в першодруці: «Нагуєвичі, 25-го жовтня 1881».

1914 р., стилістично відредагувавши текст статті і написавши до неї передмову, письменник видав її окремою книжкою: «І. Франко. Темне царство. Студія з приводу Шевченкових поем «Сон» і «Кавказ». Видана для вшанування сотих рокових уродин Тараса Шевченка. Львів, 1914». Дата: «Писано в Нагуєвичах у днях 10 – 25 жовтня 1881».

Подається за останнім прижиттєвим виданням з незначними скороченнями. Більшовицька московська цензура не могла допустити публікації неспотвореного тексту І.Франка. Ми відновлюємо купюри за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 томах. Покажчик купюр. – К.: Наукова думка, 2009 р., с. 17 – 18. Також в нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 131 – 152.