Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Граматика руського язика для шкіл середніх

Іван Франко

написав д-р Омелян Огоновський. Львів, 1889.

Щойно вийшла друком накладом крайового фонду надзвичайно потрібна і бажана книжка для середніх шкіл східної Галичини, де руська мова є чи обов’язковим, чи позаурочним предметом викладу. Граматика Осадці, яка вживалася до цього часу, незважаючи на кількаразові переробки, була недостатньою працею і не відповідала сучасному станові філологічної науки.

Д-р Огоновський вже кілька років тому взявся опрацювати нову граматику руської мови; плід його праці маємо якраз перед собою. З огляду на розміщення і трактування матеріалу д-р Огоновський пішов тим шляхом, який проклала експериментальна праця Міклошича, приймаюча в головних рисах ті результати і погляди, яких дотримується віденський учений. Не вдаючись у детальний розгляд цієї цінної праці д-ра Огоновського, що могло б мати місце хіба що в часописі фаховому, зазначимо лише, що його доклад є завжди змістовний і стислий, мова – чиста, народна, термінологія твориться за найкращими зразками.

Основна заслуга граматики д-ра Огоновського – значна кількість прикладів, наданих для ілюстрації кожного граматичного правила. З особливою старанністю опрацьована частина про український синтаксис, звичайно занедбуваний в дотеперішніх граматиках.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1889, № 149, 30 травня, s. 5, за підп.: Iw. Fr.

Подається за першодруком у перекладі.

Осадця Михайло (1836 – 1865) – український мовознавець, педагог. Автор шкільної «Граматики руського язика» (вид. 1863, 1865, 1876 рр.). Обстоював етимологічний правопис, опертий, однак, на народну мову.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 219.