Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Правда, місячник для політики, науки і літератури»

Іван Франко

Під такою назвою з жовтня ц[ього] р[оку] розпочав виходити наново часопис за редакцією д-ра Є. Олесницького у Львові. Завдання цього місячника – без огляду на політичні кордони зберігати духову єдність руського народу і, не відходячи з історично-народного, національно-українського грунту, керувати вихованням народу задля умов загальнолюдського поступу і розвитку цивілізації.

Девізом «Правди» буде завжди поступ у всіх станах українсько-руського народу; свобода духу і життя як для русинів, так і для всіх, що мешкають спільно з русинами, і сусідніх народів. Quique suum!

Зміст виданих досі трьох випусків дуже різноманітний. Особливої уваги заслуговує програмова стаття в 1-му н[омері], чудова відсіч слов’янським гостям, учасникам київського ювілею в місяці серпні 1888 р.; «Анастасіада», яка прикро характеризує владу чернігівського губернатора-сатрапа; три національні типи (поляки, українці, москалі), антропологічні студії та інше. У справах з’ясування і вдалого налагодження польсько-українського питання зичимо «Правді» успіху, а також щоби не лише руські, а й польські кола тим журналом зацікавилися. Передплата виносить щоквартально 1,зл[отий] 50 кр[ейцерів], і її можна надіслати до адміністрації, № 8, вул. Академічна.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ.: Kurjer Lwowski, 1889, № 3, 3 січня, s. 5, під назвою «Prawda, miesięcznik dla polityki, nauki i literatury», без підп. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С. 61; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 220. Подається за першодруком у перекладі.

… учасникам київського ювілею в місяці серпні 1888 р…. – Йдеться про ювілей 900-ліття хрещення України-Русі.

«Анастасіада» – у першому номері «Правди» за 1888 р. вміщено статтю В. Буркуна (псевдонім О. Кониського) «Анастасіада, або Лихоліття в Чернігівщині», спрямовану проти губернатора Чернігівщини Анастасьєва, який 1885 р. наказав жорстоко придушити селянське заворушення в с. Гоголеві, викликане несправедливим поділом землі.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 215.