Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Михайло Павлик

Іван Франко

Замість ювілейної сильветки


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1905. – Т. 29. – Кн. 3. – С. 160 – 186, за підп.: Ів. Франко.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні ця велика стаття розбита на розділи, і розділам дано назви.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 522 – 552.