Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.11.1894 р. До М. П. Драгоманова

Львів 14/XI 94

Вельмишановний добродію!

У виписці, котру Ви переслали мені, є справді пропуск. Дуже перепрошую, що не мав часу перед висилкою копії провірити її з друком. Речення виглядає так (місце пропущене підчеркую): alle Nachbarstämme verpflichtet sind, sich zu seiner Befreiung zu beeifern. Als Verräther wird demnach jedes і т.д.

У нас поки що нема нічого новою. П[авли]к бідує з «Народом». У друкарні зложили, та не хочуть друкувати, поки П-к не заплатить давнього довгу і не дасть грошей наперед. Не знаю, як він собі порадить.

З Вашої статейки «Старі потреби перед новим царем» іде переклад до «Kurj[era] Lw[owskiego]. З моєю доцентурою діло стоїть так, що вибрано комісію з трьох референтів: Каліна, Пілят і Грушевський. Розказували мені, що на конференції професорів при виборі тої комісії всі професори поляки були за тим, щоб допустити мене, а з русинів Шараневич не говорив нічого, а Грушевський був проти мене. Які аргументи він виводив у поле, не знаю.

Здоровлю Вас.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 484.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1465).

У виписці, котру Ви переслали мені… – Мова йде про виписку з журналу «Slavische Jahrbücher», яку І. Франко надіслав М. Драгоманову на його прохання (див. листи від 19(31) жовтня та 22 жовтня (3 листопада) 1894 р. – Матеріали, с. 480, 482).

З Вашої статейки «Старі потреби перед новим царем»… – Див. журнал «Народ», 1894, № 20.

Пілят Роман (1846 – 1906) – професор історії польської літератури у Львівському університеті.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 527 – 528.