Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 16.12.1894 р. До В. Ю. Охримовича

Львів

Дорогий друже!

Посилаю Вам статут, ладьте і присилайте! На порядку дневнім нашого з’їзду треба ще поставити: уконституовання тов[ариства] «Поступ». Згідні?

Не забувайте за приповідки!

За тиждень в неділю може буду в Тухлі на пстругах. Цілую Вас.

Ів. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: «Українське літературознавство». Іван Франко. Статті і матеріали, вип. 1. Львів, 1966, с. 152.

Датується на підставі згадки про віче товариства «Народна воля», пю відбулося 16 грудня 1894 р.

Подасться за автографам (Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефакика АН УРСР, відділ рукописів, ф. 661,п. 150, арк. 7).

На порядку дневнім нашого з’їзду треба ще поставити: уконституювання товариства «Поступ». – Йдеться про народне віче, яке скликалося товаристром «Народна воля» 16 грудня 1894 р. у Львові. Тоді ж відбулися і перші загальні збори просвітнього товариства «Поступ».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 528.