Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

23.06.1900 р. До Ватрослава Ягича

Львів Львів, 23.VI 1900

Hochverehrter Herr Hofrat!

Ich schicke Ihnen einen kleinen Beitrag für Ihr hochgeschätztes «Archiv». Es ist ein Kolumbusei, eine wenig tröstliche, aber auch sonst oft vorkommende Entdeckung, daß es einem an sich klaren und richtigen Texte vier Jahrhunderte lang an klaren und richtigen Lesern und Erklären gefehlt hat. Gewiß Ist die Geschichte geringfügig und könnte auch mit einer Bemerkung von 10 Zeilen abgetan sein. Ich habe sie aber ein wenig breiter behandelt, wozu mich hauptsächlich die Bemerkung des St. Dobrzyński in dem letzen Hefte des «Archiv» bewogen hat, besonders aber die Anerkennung, die er einer ganz unhaltbaren Konjektur Hiplers gezollt hat.

Es dürfte somit meine Miscelle, welche, wie es mir scheint, allen derartigen Konjekturen und Kombinationen ein für allemal den Boden unter den Füßen wegzieht, nicht ohne Nutzen sein. Daß aber Dobrzynskis Rezension im «Archiv» gedruckt wurde, das ist auch die Ursache, weshalb ich Sie, hochverehrter Herr Hofrat, mit dieser meiner Arbeit behellige. Ich hoffe übrigens, daß diese Arbeit dem «Archiv» nicht zur Last fallen wird, da sie ja nicht mehr als drei bis vier Druckseiten beanspruchen dürfte. Ich verbleibe hochachtungsvoll

Ihr dankbarer Schüler

Dr. Ivan Franko.

Lemberg, den 23.VI. 1900

Вельмишановний пане раднику!

Посилаю Вам коротку статтю для Вашого неоціненного «Архіву». Це – Колумбове яйце, мало втішне, до того ж не таке вже й рідкісне відкриття того, що ясний і правильний текст протягом чотирьох століть не мав справжніх, вдумливих, читачів і тлумачників. Безперечно, це маловажна історія, на яку вистачило б і десяти рядків. Проте я розглянув її дещо ширше, а спонукала мене до цього, головним чином, замітка С. Добжинського в останньому номері «Архіву», насамперед його схвальний відгук про зовсім невдалу кон’єктуру Гіплера.

Отож мій причинок, який, як мені здається, раз і назавжди вибиває грунт з-під ніг усіх подібних кон’єктур та комбінацій, міг би бути корисним. Той факт, що рецензія Добжинського. була надрукована в «Архіві», є ще однією причиною того, чому я, вельмишановний пане раднику, турбую Вас оцією своєю працею. А втім сподіваюсь, що ця стаття не дуже обтяжить Ваш «Архів», бо вона не повинна зайняти більше трьох-чотирьох друкованих сторінок.

Залишаюся з глибокою повагою

Ваш вдячний учень

д-р Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Slavia orientalis», 1959, № 2-3, с. 75 – 76 (публікація М. Якубця «Іван Франко і Ватрослав Ягич»).

І. Франко довгі роки підтримував тісні наукові зв’язки з хорватським філологом-славістом Ватрославом Ягичем (1838 – 1923), друкував твори у редагованому ним журналі «Archiv für slawische Philologie». Під керівництвом В. Ягича І. Франко написав працю «Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія», що вийшла 1897 р. у Львові.

Автографи 19 листів В. Ягича до І. Франка зберігаються в ІЛ (ф. 3, № 1614, 1620, 1632, 1635).

Автографи 18 листів І. Франка до Ватрослава Ягича зберігаються в університетській бібліотеці м. Загреба (Югославія). Мікрофільм цих листів М. Якубець передав у відділ рукописів ІЛ (ф. 3, № 4895).

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 4895).

…мали статтю… – Статтю І. Франка «Zu Bogorodzica» В. Ягич надрукував у журналі «Archiv für slawische Philologie», 1902, т. 24, с. 150 – 154. У перекладі українською мовою вона наводиться у статті І. Франка «Archiv für slavische Philologie» і нова зміна в його редакції» (ЛНВ, 1909, кн. 7, с. 101 – 111).

Це яйце Колумба… – вислів А. Брюкнера, який мав на увазі, на думку І. Франка, висловлену у згаданій вище статті «не то своє, не то моє», тобто І. Франкове, тлумачення деяких складних для розуміння місць у письмовій пам’ятці «Bogorodzica».

…замітка Ст. Добжинського… – рецензія польського філолога Станіслава Добжинського на працю Ф. Гіплера про згадану вище пам’ятку. Рецензія надрукована в журналі «Archiv für slawische Philologie», 1900, т. XXII, с. 289 – 291.

Кон’єктури Гіплера… – І. Франко має на увазі те, що Ф. Гіплер, витлумачуючи перші рядки пісні «Bogorodzica», поправляв старопольське «krzciciela» na «krzycziciela» (див. статтю І. Франка «Archiv für slawische Philologie» і нова зміна в його редакції).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 154 – 155.