Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.11.1900 р. До Адольфа Черного

Львів 19/ХІ 1900

Шановний пане!

Не гнівайтеся на мене, що так рідко відповідаю на Ваші листи і так тяжко витягти мене на яку роботу для Вашого шановного журналу. У мене праці багато, а надто я переживаю особисто стільки важких пригод, що сам не знаю, як я досі не здурів зовсім.

Посилаю Вам нарис «До історії чесько-руських взаємин». Багато там не доповіданого, може, єсть і помилки, та все-таки, надіюсь, річ буде не одному цікава. Прошу прислати мені конче коректу, щоб я ще раз переконтролював дати, бо тепер не можу і хочу якнайшвидше вислати Вам рукопис.

Щодо моїх віршів, то я не знаю, як Вам і писати про них. Я загалом ставлю їх не дуже високо і не маю предилекції до жодних. Я вислав панні Єсенській три мої збірочки. Коли вона дістала їх, то, може би, вибрала з «Зів’ялого листя» епілог (стор. 38), «В Перемишлі, де Сян пливе» (стор. 41 – 43), «Отсе тая стежечка» (ст. 60 – 61), «Якби знав я чари» (ст. 62 – 63), «Хоч ти не будеш цвіткою цвісти» (68). Із збірки «Мій Ізмарагд» може були би цікаві для декого «Притча про віру» (ст. 58 – 59), «Св. Селедій («Der heilige Häving»), ст. 101 – 105, «Гей розіллялось ти, руськеє горе» (162 – 163). Із збірки «Із днів журби», може, візьмете «Ходить вітер по житі» – і що ще, то рішайте самі.

Здоровлю Вас сердечно

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1260).

Автограф зберігається в приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

Посилаю Вам нарис… – Під назвою «К dejinam česko-rusinské vzájemnosti» стаття надрукована в журн. «Slovanský Přehled» (1901, № 4, с. 156 – 160).

Щодо моїх віршів… – У листі від 10 листопада 1900 р. (ІЛ, ф. 3, № 1614) А. Черни писав І. Франкові, що радо помістить добірку віршів поета в журналі «Slovanský Přehled» в перекладі Р, Єсенської. Водночас А. Черни просив сповістити, які твори він котів би бачити перекладеними. Побажання І. Франка певною мірою були враховані. Протягом 1901 – 1903 рр. в місячнику «Slovanský Přehled» опубліковано переклади віршів «Розвійтеся в вітром, листочки зів’ялі», «Отсе тая стежечка…», «В Перемишлі, де Сян пливе зелений», «Як почуєш вночі…», «У долині село лежить», «Ходить вітер по житі» та інші.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 160.