Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Вистава львівська

Іван Франко

Д[ня] 1 іюня сього року буде у Львові отворена краєва вистава польсько-руська, для котрої робляться великі приготовання. Для нас важний буде тут особливо етнографічний відділ, котрий повинен подати докладний образ життя, праці, строїв, звичаїв і т. и. як польського, так і руського люду в Галичині.

План етнографічної вистави, над котрою працює головно наш земляк проф. В. Шухевич, зачеркнений досить широко. Крім осібного павільйону етнографічного, вибудувані будуть для характеристики самої руської людності 4 хати: гуцульська, наддністрянська (з околиці Комарна), подільська і поліська (з околиці Сокаля). Кожда хата враз з приналежними до неї забудованнями покладена буде таким способом, з такого матеріялу, як се практикується в даній околиці і навіть майстрами з тої околиці. Кожда хата буде також прибрана в усі прилади і знаряди, які в хатах тих околиць звичайно находяться. Під час вистави в тих хатах поміщені будуть усілякі робітники з тих сторін, що займаються місцевими домашніми промислами: будуть прясти, ткати, робити килими, плести сіті, кошики, вишивати, варити страву і т. и.

Серед тих хат стояти буде церков, будована гуцулами, в котрій устроена буде вистава церковно-археологічна. Буде там старий іконостас з Крехова, деякі образи з іконостаса богородчанського ризи, Євангелія, хрести і т. и. В доповнення всього того в павільйоні етнографічнім поміщені будуть такі річі, що не найдуть місця в хатах, як плани сіл, фотографовані види околиць і типів народних, мапи розселення людності, манекени в строях народних з різних сторін, предмети обрядові (вінки, писанки, гільце, прилади до витирання «живого огню» і т. и.), а также повна по змозі колекція літератури етнографічної, що відноситься до польського і руського люду. Про сей відділ вистави і його здобутки надіємося в свій час подати в «Житті і слові» докладне справоздання.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1894 р., т. 1, кн. 2, с. 315 – 320, без підп. Авторство: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. – Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. – К., 1928. – С. 328.

Подається за першодруком.

Вистава львівська. – Йдеться про промислову, сільськогосподарську та культурну виставки, що відбулися у Львові в червні – серпні 1894 р.

Комарно – тепер місто Городоцького району Львівської обл.

Сокаль – тепер місто, районний центр Львівської обл.

Крехів – тепер село Жовківського району Львівської обл., відоме тим, що за 3 км від нього на початку XVII ст. збудовано монастир, упродовж 1619 – 1658 рр. укріплений та перетворений на фортецю. Славиться своїм старовинним іконостасом Спаської церкви.

…іконостасу богородчанського… – Йдеться про образи церковного іконостасу з с. Богородчани, тепер селища міського типу, районного центру Івано-Франківської обл.

Про сей відділ вистави і його здобутки надіємося в свій час подати в «Житті і слові» докладне справоздання. – І. Франко описав цю виставку в огляді «Сучасна хроніка: Вистава русини і поляки. З’їзди і торжества. Віче мазурське» (Народ. – 1894. – № 16).

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 420 – 427.