Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Wisła», 1895 р.

Іван Франко

Найновіший випуск цього цінного видання містить велике різноманіття матеріалів із найрізніших царин народознавства. Маємо на початку п’ять варіантів пісні, що нагадує тему короля Ліра (вигнання батьком наймолодшої доньки, яка згодом приймає батька, вигнаного двома старшими доньками); вінок співанок і загадок із села Бяла Блотна Влощовського повіту, зібраного К. Райським, але не систематизованого.

Цікавою є пісня «Про стару ковалиху», що походить, без сумніву, з наших часів і заснована на правдивій події. П[ані] Зофія Коверська завершила врешті свій переклад легенд і оповідок із Великого князівства Познанського О. Кноопа. Л. Егльовський подає цікаві деталі з життя білоруського народу, а п. Карлович – черговий уривок своєї розлогої праці «Систематика пісень польського народу».

Надзвичайно цікавими є перекази циганів про їх походження, які записав Вл.-К. Зелінський і спорудив цінними зауваженнями проф. А. Каліна. К. Матіас подав розлогу збірку народних лайок із Тарнобжезького, Низьківського і Берестейського повітів у Галичині. Оздобою випуску є географічна хроніка за 1894 рік В. Налковського. У розділі пошуків додано ряд особливостей до рубрик, заведених у «Віслі», а в розділі бібліографії цінними є, зокрема, наші оцінки збірок Цішевського («Краків’яни») і Свйонтека («Люд надрабський»).


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1895 р., № 339, 7 грудня, s. 5 – 6, за підп.: І. Fr.

Подається за першодруком у перекладі.

Коверська Зофія (1848 – 1929) – польська письменниця й етнограф.

Зелінський Владислав-Корнель (1836 – 1895) – польський письменник та етнограф.

Матіас Кароль (1866 – 1916) – польський мовознавець, етнограф, фольклорист, збирач народних казок.

Свентек (Свіонтек) Ян (? – 1926) – польський фольклорист. Його праці «Люд надрабський» (1893) І. Франко присвятив окрему рецензію.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 559.