Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Русько-український театр

Іван Франко

(історичні обриси)


Примітки

Вперше опубліковано М. С. Возняком у вид.: Річник українського театрального музею. К., 1929, с. 42 – 75. Потім без «Переднього слова» надруковано у вид.: Іван Франко. Твори в двадцяти томах, т. XVI. Літературно-критичні статті. К., 1955, с. 209 – 245.

В архіві І. Франка зберігся уривок автографа на 4-х сторінках (ф. 3, № 653) та підготовчі матеріали до статті (ф. 3, № 654, с. 1 – 20). Праця, написана 1894 р., мала вийти окремим виданням. Про це свідчить зброшурований сигнальний примірник перших 48 сторінок та останні 8 сторінок, що залишилися в коректурі (ф. 3, № 2314).

Подається за сигнальним примірником (с. 1 – 48) та коректурою (с. 40 – 46) (ф. 3, № 2314).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 293 – 336.