Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Про життя і діяльність Олександра Кониського

Іван Франко


Примітки

«Про життя і діяльність Олександра…

Вперше надруковано у вид.: Про життя і діяльність Олександра Кониського. Оповів Іван Франко. – Львів: Коштом і заходом т-ва «Просвіта», 1901. – 36 с. [Вид-во т-ва «Просвіта», № 253].

Друкувалось у вид.: Іван Франко. Мозаїка. – С. 122 – 147.

Подається за першодруком.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 311 – 337.