Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

22.09.1877 р. До Я. М. Рошкевича

Львів Львів, дня 22/9 1877

Коханий Славку!

Не знаю, чи звісно тобі, що до мене вільно писати листи, – розуміється, щоб і слова в них не було про мою справу, а пан суддя, перечитавши, пришле мені. Я пишу до тебе нині з двоякою просьбою. Перша річ – книжки. Вчора я просив п[ана] презеса о позволения читати книжки, бо уперед, крім фахових, грецьких та латинських, мені не мож було читати ніяких других. П[ан] презес позволив мені і обіцяв поговорити з п[аном] суддею, і я надіюсь, що п. суддя бодай тепер не відмовить моїй просьбі. Для того прошу тебе як мож найскорше принести мені до канцелярії п. судді Писарєва, дві книжки: одну польську «Szkice z dziejów pracy», a другу російську і також Еміля Золя дві повісті: одну по-польськи: «Karjera Rougonów», а другу по-російськи: «Завоевание Плассана».

Друга справа, в якій звертаюся до тебе, ось яка. Донеси мені в письмі, що сталося з моїми речами, котрі ти забрав від Федоровичевої. Заразом напиши, з яких се причин твій батько так страшно загнівався на мене, що, будучи у Львові, навіть не хотів побачитися зі мною?

Для мене видається такий гнів чимось таким, що не має найменшого сенсу, – бо і що ж се значить – гніватися на чоловіка в нещасті, – як коли б я сам собі то зробив, і то ще йому на збитки? Для того будь такий добрий і при найближчій спосібності напиши додому і донеси о. Рошкевичеві, що надіюсь його з донькою побачити на моїй розправі. Прошу тя конче написати се і відтак донести мені дословно відповідь: щоб я знав, чого маю держатися. Прощай!

Цілую тя сердечно.

Твій Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 5, с. 40.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1218 (написаний українською мовою польською транскрипцією). Лист писаний з львівської тюрми.

«Szkice z dziejów pracy» – польський переклад статті Д. І. Писарєва «Нариси з історії праці» (1863).

Федоровичева – вдова Йосифа Федорович, домогосподарка у Львові, в якої наймав квартиру І. Франко (на Бенедиктинській площі, № 1, тепер – Вічова площа).

На моїй розправі… – Мається на увазі судовий процес, який відбувся 14 – 21 січня 1878 р. (І. Франко був засуджений на 6 тижнів ув’язнення. Звільнений 5 березня 1878 р.).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 71 – 72.