Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пісня про Євшан-зілля

Іван Франко

Українська література – то новочасне викопалисько, так само як і вся українська нація, попри те що тут йдеться аж ніяк не про мумію, не про труп, а про великий живий організм. І достоту як національне життя України зовсім не є сучасним – не кажучи вже якимось штучним – новотвором, так само й українська література не є нічим новим, що з’явилося із вчора на сьогодні; її виникнення не датується ні 1848 роком, ані «Енеїдою» Котляревського (1798), а має майже тисячолітню традицію, якої анітрохи нема підстав соромитися.

Проте неприхильні часи страхітливо полютували над цією літературою, так само, як і над цілим національним життям України; час від часу вони спустошували її нищівним градом, так що тепер давніші і найдавніші фази її розвитку дослівно доводиться викопувати із звалищ століть, витлумачувати для розуміння теперішніх поколінь, причому на перешкоді цьому ще й досі стоять такі упередження, як, приміром, про цілковиту безживність, брак оригінальності, візантійську шаблонність цих стародавніх уламків.

І все-таки: у цих уламках, найвизначнішим серед яких є загальновідоме «Слово про Ігорів похід», маємо правдиві перли непідробної поезії, що все ще голосно і виразно промовляє до наших сердець крізь віддаль сторіч, як, скажімо, Ярославнин плач за своїм мужем у «Слові».

«Слово» це долинає до нас, немов приглушене відлуння столітньої боротьби українського населення з диким степом і його кочівниками. Либонь, ця боротьба дуже інтенсивно переймала фантазію давніх українців, а «Слово про Ігорів похід» з певністю не було єдиним літературним виразом цієї цікавості. У київських літописах XIII – XIV сторіч знаходимо кілька поетичних зображень, що здаються подекуди розсіяними цитатами зі старих пісень, як, наприклад, зворушливе зображення способу життя українських бранців у таборі кочівників у «Київському Патерику» – подаю її в ритмізованій формі, зате майже дослівно:

Мучені холодом,

Потерпали від голоду і спеки,

Закуті в кайдани,

Лиця змарнілі від скрути,

Тіла почорнілі,

Голі-босі йдучи

Незнайомими стежками

Зі спраглими язиками,

Стопи сколені терном –

Зі слізьми на очах

Говорили вони один одному:

«Я був з цього міста», –

Сказав один;

«А я із того села», –

Проказує інший.

Отак розпитували вони

Один одного в сльозах,

Називаючи свій рід,

Зводячи очі до неба.

В цьому просоченому слізьми і оточеному ратями середовищі виникла і пісня, фрагмент якої доніс до нас рукопис одного літопису (так званого Іпатіївського), прегарна перла правдивої поезії і свідчення високого людського наставления його невідомого автора. Він починається радше риторичною, ніж поетичною, похвалою галицькому князеві Романові, який

на поганів накинувся, наче той лев,

і грізний був, як рись,

і розбив їх, ніби крокодил,

пройшовшись їх землею, ніби орел.

Бо був він відважний, яко буй-тур,

Змагаючись у звитязі зі своїм предком Мономахом,

котрий стер з лиця землі поган-ізмаїлів,

так званих половців.

Як бачимо, автор цієї похвали не зміг утримати високий поетичний тон і під кінець перейшов на сувору прозу. Отож далі – вочевидь пошкоджений на початку фрагмент пісні з часів Володимира Мономаха:

Хана Отрока він вигнав до обезів

[Маються на увазі абаназійці в Кавказьких горах. – Іван Франко]

За залізну браму,

Хан Порезан залишився на Дону,

Живучи з рибальства.

А Володимир, а Мономах

Зачерпнув тоді води з Дону золотим шоломом

І звоював усю їхню землю,

І вигнав осоружних агаренців.

Однак, коли Володимир помер,

У Порезана залишився витія Ор,

якого він послав до обезів з такими-от словами:

«Помер Володимир, о брате!

Повертай, вертайся до свого краю!»

«Перекажи йому мої слова

і заспівай йому половецьких пісень;

а коли ж не захоче тебе слухати,

дай йому понюхати євшану-зілля».

І коли той не схотів повертатися,

ані слухати тих слів,

він дав йому понюхати того зілля.

Понюхавши зілля,

той заплакав і проказав:

«Ліпше лежати мертвим у своєму краю,

Ніж жити в чужому знаменитим».

І далі коротко розповідається прозою, як отой хан Отрок повернувся у свої степи і мав сина, що став знаменитим героєм і завдав Україні багато страждань,

…спустошував урожаї,

йдучи босо,

несучи на плечах свій казан –

вочевидь, знову фрагмент якоїсь забутої пісні.

Те, що найдужче вражає нас у цьому фрагменті, – то цілком симпатичне зображення любові до вітчизни, навіть якщо вона виявляється у непримиренного ворога України. Мимоволі пригадується відома Шевченкова строфа в поемі «Кавказ», де автор звертається до черкесів, що жорстоко замордували його приятеля, який перебував на службі в російському війську, Якова де Бальмена :

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Чи не вільний степовий вітер навіяв обидвом українським співцям, попри столітню часову відстань, незважаючи на те, що пізніший з певністю не знав пісні свого попередника, такі схожі настрої, таке незатьмарене розуміння любові до вітчизни навіть у політичного ворога? І чи не слід тут дійсно повірити в якусь національну єдність і предиспозицію!


Примітки

Вперше надруковано німецькою мовою у газ.: Tschernowizer Tageblatt. – 1905. – 11. VI. – Nr. 709. – S. 9 – 10, під назвою і за підп.: «Das Lied vom Steppenkraut. Von Dr. Iwan Franko (Lemberg)».

Подається за першодруком у перекладі Ю. Прохаська.

…Ярославнин плач за своїм мужем у «Слові». – Йдеться про «Плач Ярославни», завершальну частину «Слова о полку Ігоревім».

…«Київському Патерику»… – Йдеться про «Києво-Печерський Патерик», пам’ятку давньоукраїнської агіографічної літератури, формування основного тексту якої відносять до другої половини XI – першої половини XIII ст.

…галицькому князеві Романові… – Роман Мстиславович (бл. 1150 – 1205) – князь новгородський (1168 – 1170), волинський (із 1170 р.) та галицький (з 1199 р.), батько Данила Галицького, родоначальник династії Романовичів. 1199 р. об’єднав Галицьке та Волинське князівства.

Володимир Мономах (1053 – 1125) – князь чернігівський (1078 – 1094), переяславський (1094 – 1113), з 1113 р. – великий князь київський. Організовував спільні походи князів проти половців і відкинув їх від кордонів Київської Русі.

Бальмен Яків Петрович (1813 – 1845) – український художник, офіцер. Загинув на Кавказі. Т. Шевченко присвятив йому поему «Кавказ».

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 624 – 628.