Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Українська література 1904 року

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано у вид.: Österreichische Rundschau. – 1904. – Bd. 1. – № 5. – 1.XII. – S. 269 – 271; 1905. – Bd. 2. – № 20. – 16.III. – S. 327 – 336, під назвою «Die ruthenische Literatur im Jahre 1904». Друкувалося також у вид.: Franko І. Beiträge zur Geschichte und Kultur Ukraine. – Berlin, 1963. – S. 112 – 130.

Подається за першодруком у перекладі. В нашому е-перевиданні ця велика стаття розбита на розділи, і розділам дано назви.

Алла Швець

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 555 – 577.