Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] К. Радченко. «Епистолія о недѣлѣ» по филипопольскому и белградскому спискам

Іван Франко

Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. XVIII, вып. II, стор. I – 21.

Інтересний причинок до історії тексту сього дуже популярного апокрифа, якого історія, особливо на слов’янськім грунті, досі дуже слабо розсліджена, незважаючи на праці Веселовського і інших.

Автор, нав’язуючи до недавно опублікованої праці Вілінського «Болгарские тексты «Епистоліи о недѣлѣ»», подає два тексти, які він скопіював давніше, один у Білграді, другий у Филипополі, і рядом порівнянь виказує, що вони більше від усіх досі звісних слов’янських текстів зближаються до грецьких, опублікованих пок[ійним] Васильєвим, хоча мають і свої вставки, додатки та відміни.

З тих додатків характерний особливо наказ святкування п’ятниці та шанування кумів і побратимів. Між карпато-руськими текстами, зібраними мною, що вийдуть незабаром у IV томі «Пам’яток», знайдуться деякі схожості з текстами, опублікованими д. Радченком, і се дає їм вагу також для студіювання історії сього апокрифа на нашій території.


Примітки

Вперше надруковано у вид.: ЗНТШ. – 1905. – Т. 68. – Кн. 6. – С. 10 – 11 (Бібл.), за підп.: І. Франко.

Подається за першодруком.

Филипополь (Філіпополь) – стародавня назва сучасного міста Пловдив, розташованого на півдні Болгарії (на південний схід від столиці Софії).

Васильєв Василь Павлович (1818 – 1900) – російський мовознавець. І. Франко послуговувався його працею «Буддизм, його догмати, історія і література» (ч. 1 – 3, 1857 – 1859).

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 630.