Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хуторна поезія П. А. Куліша

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Світ», 1882, № 3 (15), с. 267 – 273.

Рецензія «Хуторна поезія П. А. Куліша» подається за першодруком з незначними скороченнями. Більшовицька московська цензура не могла допустити публікації неспотвореного тексту І.Франка. Ми відновлюємо купюри за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 томах. Покажчик купюр. – К.: Наукова думка, 2009 р., с. 18 – 19. Також в нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

«Хуторна поезія» – збірка віршів П. О. Куліша, що вийшла 1882 р. у Львові.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 161 – 179.