Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицько-руська бібліографія 19 ст.

Іван Франко

Галицько-руської бібліографії XIX ст., яку видає п. I. Левицький, вийшов, власне, випуск 30-й, що містить закінчення 1885 і початок 1886 року. Оскільки праця завершується 1886 роком, то можна сподіватися, що ще цього року праця Левицького досягне кінця. Окрім закінчення 1886 року, увійде сюди ще доповнення і розлогий покажчик, який дасть змогу оглянути багатство змісту твору, виявить в одному ряді авторів і їх твори, отже, всю духову продукцію Галицької Русі,

Галицько-руської бібліографії XIX ст., яку видає п. Левицький, вийшов 31 випуск, що містить продовження бібліографії за 1886 рік. У наступному випуску закінчиться текст бібліографії 1886 року і водночас усього твору, після чого підуть доповнення та покажчик другого тому, що займе ще кілька випусків. Що б там не було, праця буде завершена до часу відкриття крайової виставки, на якій цей твір заслужено займе одне з чільних місць.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1893, № 241, 31 серпня, s. 5; № 307, 5 листопада, s. 6, без підп. Авторство: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 256. Кожна з цих невеликих статей є рецензією на черговий випуск праці І. Левицького.

Подається за першодруком у перекладі.

…праця буде завершена до часу відкриття крайової виставки… – Виставка відбулася 1894 р., однак до того часу працю І. Левицького не було завершено.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 403.