Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[«Дай серцю волю...» М. Кропивницького і «Крути, та не перекручуй» Панаса Мирного]

Іван Франко

У четвер (2 листопада 1893 р.) показано драму Кропивницького «». Зал був повний, гра артистів дуже добра, так що ця п’єса, незважаючи на досить слабку і нечітку композицію, справила дуже добре враження.

Сьогодні буде повторено комедію Мирного «Крути, та не перекручуй», а у вівторок буде дано на фонд для відновлення могили Квітки комедію цього ж автора «».

Драма І. Франка «Украдене щастя», про постановку якої вже попередньо оголошувалося кілька разів, до цього часу ще марнується в цензурі намісництва, і не виключена навіть можливість, що, незважаючи на переробку, її спіткає доля іншої драми, яка отримала премію Крайової ради, тобто вона зовсім не буде допущена на сцену. Було б це дуже характерно для наших цензурних стосунків, а одночасно, може, трохи ганебно.


Примітки

Вперше опубліковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1893, № 307, 5 листопада, без підпису.

Подається за першодруком в українському перекладі.

Драма Г. Франка «Украдене щастя»… – вперше була поставлена на сцені театру товариства «Руська бесіда» у Львові 4 (16) листопада 1893 р.

…драми, яка отримала премію Крайової ради… – Першу премію Крайової ради одержала п’єса Н. Кибальчич «Катря Чайківна».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 90.