Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Як Юра Шикманюк брів Черемош

Іван Франко

Львів, д[ня] 9 цвітня 1903


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1906, кн. 1, с. 5 – 21; кн. 2, с. 224 – 243; кн. 3, с. 444 – 457, де зазначено дату написання; «Львів, 9 цвітня 1903 р.».

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви замість латинської нумерації оригіналу.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 424 – 472.