Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Отець-гуморист

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в збірці «Малий Мирон і інші оповідання», Львів, 1903, с. 73 – 127. Написано того ж року.

Російською мовою оповідання з’явилося в перекладі М. М. в журналі «Знание – сила, сила – знание» (Спб.), 1906, № 7-8, с. 32.

В архіві І. Франка є автограф уривка оповідання (ф. 3, № 365), який починається реченням: «…до екзекуції тремтів цілим тілом і корчився немов і сам дізнавав такого ж болю…» і закінчується словами: «…котра справді мусить показатися загадочною». В цьому уривку згадується товариш малого Мирона, Якубок, образ якого має багато спільних рис з образом Волинського в оповіданні «Отець-гуморист».

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви замість латинської нумерації оригіналу.

М. М. – Марія Олександрівна Малих (1879 – ?), видавець революційної літератури в Росії. Створене нею в 1901 р. видавництво друкувало окремі праці К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, кращі твори письменників світу. Діяльність «фірми Малих» позитивно оцінював В. І. Ленін.

«Знание – сила, сила – знание» – російський громадсько-політичний журнал прогресивного напряму, який виходив 1906 р. в Петербурзі за редакцією М. Малих. Вийшло тільки 8 номерів.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 288 – 315.