Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Із Геронда]

Геронд

Переклад Івана Франка


Примітки

Геронд (III ст. до н. е.) – видатний давньогрецький комедіограф, автор «міміямбів». «Міміямби», або міми («картини з натури»), писалися ямбічними віршами (так званими холіямбами, тобто «кульгавим» ямбом), що надавало поезії більш оповідного характеру. І. Франко намагається зберегти розмір оригіналу, водночас надаючи перекладам народного українського колориту.

Переклади із Геронда вперше надруковано у кн.: «Літературна спадщина. Т. 2. Іван Франко. Переклади і переспіви із старогрецьких поетів». К., Вид-во АН УРСР, 1962, с. 400 – 426.

У відділі рукописів Інституту літератури ім Т. Г. Шевченка АН УРСР (№ 418, 419, 420, 421, 422, 423) зберігаються автографи всіх перекладів, крім «Факторки», та пізніший список усіх перекладів, зроблений невідомою рукою (№ 485). Крім того, у фонді І. Франка знаходиться авторизований список перекладу під назвою «Сусідка» – варіант уривку драматичного твору «Факторка».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 7 – 42.