Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.05.1874 р. До редакції журналу «Друг»

Дрогобич Дрогобич, дня 6 (лат.) мая 1874

Високопочтеннії господинове!

Дякую Вам дуже за Ваш лист, хоч весьма лаконічний. Належитість за передплату «Друга» пересилаю я і п. Бандрівський за пересилкою поштовою. Просимо о ласкаве надіслання недостаючих чисел. Іще о одну річ мушу Вас просити, а іменно, щоби-сте всегда оба числа «Друга» присилали в одній перепасці з моїм адресом, і то poste restante, бо, як-єм в попереднім листі був ся виразив, у нашої дирекції дивнії засади – можем мати неприємності.

Щодо моїх поезійок, дякую Вам за корисний суд і посилаю нині деякії, із котрих, чень, также дещо буде відповідне основі Вашого письма.

Остаю з всегдашнім почтенієм.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 2. Львів, 1949, с. 132 – 134 (публікація С. Щурата «Перші літературні спроби Івана Франка. З додатком його листів до редакції журналу «Друг» і Василя Давидяка», там же, с. 87 – 145).

До листа додано поезії І. Франка (за підписом «Джеджалик»): 1) «Епіграмати і ксенії»; 2) «Пісні народнії» (сонет), 3) «Думка», 4) «Моя пісня», 5) «Згадка старини», 6) «Прометей (за Гетим)», 7) «Дармо», 8) «Пісня під Вишгородом (із рукопису Короледворського)», 9) «Путь життя». До них зроблено помітки (очевидно, редакційні): до другої – «в ч. 3»; до четвертої – «в ч. 4» (тобто в якому номері «Друга» друкувати).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1058.

«Друг» – літературно-громадський журнал, виходив у Львові з 1874 до 1877 р., спочатку за редакцією «москвофілів», потім – за редакцією І. Франка і М. Павлика; став органом демократичної молоді.

Бандрівський Карл (1855 – 1931) – на той час учень Дрогобицької гімназії, товариш І. Франка, пізніше – службовець у Львові.

…у нашої дирекції… – Мається на увазі дирекція Дрогобицької гімназії, в якій тоді навчався І. Франко.

…дякую Вам за корисний суд… – Попередній лист, у якому І. Франко надіслав свої «поезійки», не зберігся, як і лист редакції до поета.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 7.