Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер

Іван Франко


Примітки

«Слов’янська взаємність в розумінні…

Вперше надруковано в журн. «Народ», 1893, № 16, с. 153 – 157; № 18, с. 198 – 201; № 21, с. 248 – 251; № 23-24, с. 296 – 298.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 51 – 76.