Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Тарас Шевченко

Іван Франко

[Доповідь, виголошена д[ня] 19 лютого ц[ього] р[оку] в Товаристві «Biblioteka polska» у Відні. – І[ван] Ф[ранко]]


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1893, № 62, 3 березня, s. 2 – 3; № 63, 4 березня, s. 2 – 3; № 64, 5 березня, s. 2 – 3; № 66, 7 березня, s. 3 – 4; № 67, 8 березня, s. 3; № 68, 9 березня, s. 3, під назвою «Taras Szewczenko», за підп.: Iwan Franko.

Подається за першодруком у перекладі. В нашому е-перевиданні стаття розбита на розділи і цим розділам дано назви.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 385 – 402.