Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Ой, що в полі за димове?..»

Іван Франко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Ой, що в полі за димове?

Чи то вірли крильми б’ються?

Ні, то Доля грядки копле,

Красу садить, розум сіє,

Примовляє, приспівує:

«Сходи, красо, до схід сонця,

Ти, розуме, – спозаранку!

Рости, красо, до пояса,

Ти, розуме, вище мене!

Іди, красо, поміж люди,

Ти, розуме, громадами!

Не дайсь, красо, тому взяти,

Хто ти хоче світ зв’язати;

Не дайсь, красо, тому в руки,

Хто тя хоче в пута вкути!

А як впадеш у неволю,

То розплинься слізоньками,

То засохни без розплоду!

Ти, розуме-бистроуме,

Порви пута віковії,

Що скували думку людську!

Двигни з пітьми люд робучий,

Двигни з пітьми – та до мене!

Розхитай в нім ясні думи,

Розрости бажання волі,

Виплекай братерську згоду,

Поєднай велику силу,

Щоби разом, дружно стала,

Щастя, волі добувала!»

23 іюня 1880


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «З вершин і низин», 1887, с. 14–16. Збереглися чотири автографи: № 231, с. 5 – не повний, обривається після слів: «Хто тя хоче в…»; № 226, с. 8 – під назвою «Пісня»; № 239, с. 13 – чернетка з поправками.

В автографі № 227, с. 2, наявні незначні стилістичні відмінності порівняно з текстами інших рукописів. Це пізніший варіант твору, який не різниться від першодруку та другого видання збірки.

У десятому рядку виправляємо за автографами і змістом «краю» на «красо».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 32 – 33.