Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Vivere memento!

Іван Франко

Весно, що за чудо ти

Твориш в моїй груди?

Чи твій поклик з мертвоти

Й серце к жизні будить?

Вчора тлів, мов Лазар, я

В горя домовині –

Що ж се за нова зоря

Мені блисла нині?

Дивний голос мя кудись

Кличе – тут-то, ген-то:

«Встань, прокинься, пробудись!

Vivere memento!»

Вітре теплий, брате мій,

Чи твоя се мова?

Чи на гірці світляній

Так шумить діброва?

Травко, чи се, може, та

Втішно так шептала,

Що з-під криги мертвоти

Знов на світло встала?

Чи се, може, шемріт твій,

Річко, срібна ленто,

Змив мій смуток і застій?

Vivere memento!

Всюди чую любий глас,

Клик життя могучий…

Весно, вітре, люблю вас,

Гори, ріки, тучі!

Люди, люди! Я ваш брат,

Я для вас рад жити,

Серця свого кров’ю рад

Ваше горе змити.

А що кров не зможе змить,

Спалимо огнем то!

Лиш боротись значить жить…

Vivere memento!

14 окт[ября] 1883


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1884, № 8, с. 65, під назвою «Vivere memento! (Веснянка)». Збереглися три автографи: № 193, с. 54–55 – перший запис вірша в нотатнику із зазначенням місця і часу написання: «Терноп[іль], 14. X»; № 226, с. 7–13-й вірш рукописної збірки, датований 14. Х 1883; № 227, с. 3–4 – 15-й твір рукописної збірки, дата написання – 1883.

Назву вірша взято із «Змісту» другого видання збірки.

мов Лазарєвангельський персонаж (Іоан, 11, 1 і наступ.). Він помер, а Ісус його воскресив.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 35 – 36.