Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Данилові Млаці

Іван Франко

Прочитавши його віршик «Не можна всім догодити»

(Календар «Просвіти», 1883)

Отче Даниле, ще не все той вільний,

Хто з своїх пут сміється і кепкує;

Не все ще той поет великий, чільний,

Хто вірші пише і слова римує;

Не все ще той святий, хто богомільний,

Ні той високий, хто ся вгору дує;

Не все нас сміх розвеселить весільний,

Ні розсльозить нас той, що все сумує.

Не в тім, співаче, сила слова твого,

Щоб ти раз в раз мок в сльозах, кис у горі,

Ні щоб сміявсь, чи є чи не є з чого.

Ти будь керманич наш в бурливім морі,

Щоб в тобі бачив люд привідця свого

І все чув добре слово в добру пору.

17 дек[абря] 1882


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1883, № 2, с. 21, з підзаголовком «В отвіт на стишок в календарі «Просвіти»: «Не можна всім догодити». Збереглися два автографи (№ 192, с. 89; № 228, с. 5). Текст автографа № 192 ідентичний із текстом першодруку, датований 17. XII. Цей текст надрукований у кн.: Твори в двадцяти томах, т. 13, с. 126–127. Текст автографа № 228 та другого видання збірки «З вершин і низин» ідентичні. Від автографа № 192 та першодруку їх відрізняє кілька незначних стилістичних відмінностей та відсутність підзаголовка.

Сонет був відповіддю на вірш Данила Млаки «Що робити, щоб всім догодити» (Календар «Просвіти» на 1883 рік, с. 14–15).

Данило Млака – псевдонім українського письменника і композитора .

Полемізуючи з Данилом Млакою, І. Франко написав ще другу частину.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 90.