Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.10.1880 р. До М. І. Павлика

Львів

Коханий!

Отсе я знов у Львові. Думав їхати до Відня на права, та грошей нема, та й то не лиш на подорож до Відня, але нема й настільки, щоб і тут записатися. Так-таки й лишуся, поки не вижене поліція або голод.

Іно що прочитав «Фабрики й ремесла», ось книжка хороша і популярна, хоть задля бесіди подекуди неприступна для наших мужиків. Не знаю, якби її трохи переладив на лад галицької бесіди і видав, – чи не буде мав що автор проти того? Та й, впрочім, се тож не зараз би могло й статися, бо грошей у нас, крім довгів, нічо нема.

Листа Вашого до «Pracy» я ще не читав, чув тільки, що там Ви щось відкликуєтесь до нас за про Маньковського. Се негарна штука. М[аньковський] гроші побрав, а про довг у Альбрехта завсігди говорив, що се «моя річ», – значиться, ніщо нам в його річ і мішатися. Напослідку й тих 150 р., що лежали в Кракові і прислані були на брошури рос[ійські], він пропустив. І вп’ять-таки, що ми йому порадимо? Погано тільки те, що Альбр[ехт] шле письма туди, куди не треба, – я йому й говорив, що туди він не має чого лізти, – ну, а спинити го не спиню.

Будьте ласкаві прислати для бібліотеки по одному примірникові: «Громади» V, «Хіба воли ревуть», брошурок Др[агоман]ова і обіцяні В[оль]ським Реклю й Чернишевського. На Реклю у нас найшовся б переводчик (часть, говорячу про Малоросію), і ми радо видали б її. Не знаю також, що буде з визиченими книжками: якщо вони не потрібні, то мож би передати ким переїжджаючим абощо.

З села я не привіз нічо, окрім деяких записок про переїзд цісаря через Борислав, – однако ж надіюсь нині-завтра одержати спеціальні дані про фабрику свічок коло Дрогобича, котра держить коло 300 робітників. Скоро дістану, сей час сяду ладити кореспонденцію для Вашої часописі, котру пішлю Вам якнайскорше. Так само збираю вже дані про галицькі гімназії за послідніх 10 літ, думаю, що мож буде й з того зробити цікаву статтю і розібрати в наслідках увесь систем нашого гімназіального виховання. Однако ж се займе часу, бо тут приходиться виписувати дані з кількох сот справоздань. Так само просив я Коса (середнього, котрий поїхав до Відня), щоби там переглянув «Mitteilungen des Justizministeriums» (тут їх годі дістати) і зладив для Вас статтю про роботу і господарювання галицьких судів та про стан гал[ицьких] тюрем. Кос спосібний до тої праці, і він один, як правник, буде мати до неї досить часу.

Якби мож було, то присилайте книжок по кілька прим[ірників] для розпродажі або й так розсилки. Пишіть під давнім адресом Am Horodyska, p[oste] r[estante], a книжки мож присилати або під тим самим, або під адр[есою] В. Hammerlein на університет.

Бувайте здорові.

Ваш Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 3, с. 204 – 207.

Дату вказано М. Павликом [Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 3, с. 205].

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1488.

«Фабрики й ремесла» – брошура С. Подолинського «Ремесла й фабрики на Україні», видана в Женеві 1880 р.

«Хіба воли ревуть» – роман Панаса Мирного та І. Білика «». Вперше виданий М. Драгомановим у Женеві 1880 р. у друкарні «Громади».

…переїзд цісаря через Борислав… – Цісар Франц-Йосиф подорожував по Галичині у вересні 1880 р. і проїздив через Борислав 18 вересня.

…спеціальні дані про фабрику свічок коло Дрогобича… – Кореспонденція І. Франка на цю тему була надрукована в газеті «Praca», 1880, 19 жовтня, 14 листопада, 11 грудня; 1881, 10 лютого, 30 травня, 20 червня.

збираю вже дані про галицькі гімназії за послідніх 10 літ… – В ІЛ зберігається автограф розвідки (ф. 3, № 211) І. Франка «Дані щодо стану шкіл гімназіальних і реальних в Галичині», датований 1880 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 242 – 243.