Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 1880 р. До В. Д. Спасовича

Кін. 1880 р. Львів

Милостивий добродію!

Малоруська молодіж, котра, хоч сама вбога, задумала на власні дрібні складки видавати з початком 1881 р. місячну часопись літературно-наукову «Світ», около котрої могла б зосереджуватись її праця наукова і змагання до чесної і щирої служби свому народові, просить вас о присилку свого цінного журналу «Atheneum». Бажаючи поставити свою часопись на широкій загальнолюдській і всеслов’янській основі, ми знаємо, що без живих зносин, без обміни думок з передовими людьми усіх слов’янських пород ми не зможемо сього зробити. Тому-то, вважаючи Ваш журнал одним з найвиразніших представників думок передової часті польської суспільності, ми просимо Вас присилати його нам. Ми за те, з свого боку, радо присилатимем Вам свою часопись.

Адрес: Redakcyja «Świta», Lwów, ulica Ormiańska, L. 29, 3 piętro.

З високим поважанням, Іван Франко, відповідаючий за редакцію.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Літературна критика», 1940, № 3, с. 104 (автор публікації – М. Панченко).

Автограф – Інститут російської літератури АН СРСР (Пушкінський дім), ф. 250, № 318.

Датується за змістом, оскільки лист написаний ще до виходу першого номера «Світу».

Подається за автографом.

«Atheneum» – літературно-науковий журнал. Виходив 1876 – 1901 рр. у Варшаві. Починаючи від 1876 р., видавцем його був В. Д. Спасович.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 261.