Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2 пол. 11.1880 р. До Ф. К. Вовка

2 пол. листопада 1880 р. Львів

Дорогий добродію!

Не знаю, чи письмо моє застане Вас ще в Плоєштах, але шлю до Вас, не можучи діждатись від Вас нічого. Правда, я обіцяв Вам написати сей час по нараді, що ухвалять зглядом газети, ну, але звісна річ, що так надто нового не ухвалили, окрім хіба того, що правопись має бути не мішана, але цілком наша. Людей, обіцявших платити місячно по 1 р[инському] для поповнення передплати, найшлося досі коло 20, – ну, але сього мало, так що, може, прийдеться й зменшити об’єм газети з трьох листів місячно на два абощо, коли не найдеться більше підмоги.

Я запитував Вас, чи там від тих людей, що сидять в тамтих сторонах, не мож би надіятися якої, хоть маленької, підмоги або скільки передплатників могла б там мати наша газета. Будьте ласкаві звідатись у знакомих і написати, чого можемо надіятися з Румунії. Тільки ж на всякий спосіб від Вас надіємся праць наукових. Чи не могли б Ви подати нам адреси деяких людей в Росії, до котрих би нам мож удатися зглядом передплати, підмоги або й книжок? Та й що з часописею, котру Ви мали нам засилати? Я в попереднім листі подав Вам адрес: Redakcyja «Pracy», Ormiańska ul., l. 29, III piętro – хіба ж не доходять посилки абощо? Ми не одержали нічогісінько.

Часопись наша буде називатися «Світ», передплата на рік 4 р., за границею 5.

Будьте ласкаві, відписуйте!

Ваш Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина. Т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 391 – 392.

Датується орієнтовно, зокрема у зв’язку із згадкою про нараду ініціативної групи людей, які збирались видавати «Світ» (нарада відбулась близько 10 листопада 1880 р.).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 960.

«Світ» – ілюстрований літературно-політичний і науковий журнал демократичного напряму, який виходив у Львові 1881 – 1882 рр. за редакцією І. Франка та І. Белея.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 255 – 256.