Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

31.08.1891 р. До О. Ф. Франко

Львів 31/8 91

Дорога Оля!

Лист твій дістав. Дуже жаль, що не можна мені бути в Києві. Супроти сього нема інтересу їхати мені до Ковля, коли ти можеш там найти кого, хто би проводив тебе до границі, а в Бродах я ждав би на вас. Я думаю, що їхати тобі в суботу, тим же поїздом, що я виїжджав, о 11 годині в полуднє. Так-то, не задержуючися ніде довго, на 9 вечора будете в Бродах, а на 1 чи що опівночі у Львові. Завідоми мене чи карткою, чи телеграмою, коли маю виїжджати по вас, щоб я міг постаратися о карту. Чого тобі забажалося їхати до Почаєва – не знаю.

Мені тепер тяжко би було на довший час відлучитися від редакції, бо роботи багато. Та як приїде Фрілінг, то, може, би-сьмо могли хоч на тиждень поїхати в гори або де-небудь на село. Для того, я думаю, що чим швидше приїдете, тим ліпше, хіба щоби приїзд Сані до Кол[одяжного] був зовсім певний. Мих[айло] Петр[ович] живе коло Відня, йому трохи ліпше, і він пробуде там ще з місяць, можна б і до нього поїхати. Та в такім разі треба би видобути гроші з «К[иевской] стар[ины]», котрих там мені буде належатися з 80 руб.

Коцовський не їде нікуди. Пригадай Араб[ажину], щоб мені вислав свою книжку, то я б тут дещо написав про неї.

Цілую тебе і дітей і кланяюсь д[обродіям] Косачам.

Твій Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, с. 442.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1607, арк. 395).

Лист твій дістав… – Цей лист О. Франко не зберігся.

…в Бродах я ждав би на вас. – Броди – залізнична станція на російсько-австрійському кордоні.

…приїзд Сані до Колодяжного… – О. Франко сподівалася, що її сестра Олександра зможе приїхати до Косачів. Як сповіщала О. Франко в листі до Олени Пчілки від 25 листопада 1891 р., «сестричка моя направду не приїхала тоді в Колодяжне через переполох, котрий зробився коло них з приїздом фамілії нашої в Росію» (ІЛ, ф. 28, № 1436).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 294 – 295.